Endüstriyel Psikolog Ne İş Yapar?

Endüstriyel-örgütsel veya E-Ö psikolojisi olarak da bilinen endüstriyel psikoloji, işyerindeki insan davranışının incelenmesiyle ilgilenir. Endüstriyel psikologlar bir şirketin kültürünü, çalışan davranışlarını ve iş süreçlerini inceler/değerlendirir ayrıca çalışan verimliliğini ve kurumsal performansı artırmak için programlar ve uygulamalar oluşturur veya önerir.

“İşyerinde davranış” biliminde uzmanlaşmış bilgi ve eğitim, örgütsel gelişim, tutumlar, kariyer gelişimi, karar teorisi, insan performansı ve insan faktörleri, tüketici davranışı, küçük grup teorisi ve süreci, kriter teorisi ve gelişimi, iş ve görev analizi ile bireysel değerlendirme konularında derinlemesine bilgi gerektirir.

Ele alınan sorunlar

Endüstriyel Örgütsel Psikoloji uzmanlık alanı işe alma, seçme ve yerleştirme, eğitim ve geliştirme, performans ölçümü, işyeri motivasyonu ve ödül sistemleri, iş yaşamı kalitesi, işin yapısı ve insan faktörleri, örgütsel gelişim ve tüketici davranışı konularını ele alır.

Hizmet verilen topluluk

E-Ö psikolojisinin belirgin odak noktası, çalışma ortamlarındaki insan davranışlarıdır. Bu nedenle, E-Ö psikolojisi uygulamalarından etkilenen popülasyonlar arasında iş, endüstri, işçi, kamu (kar amacı gütmeyenler dahil), akademik, toplum ve sağlık kuruluşlarındaki bireyler ve bu kuruluşlara başvuranlar yer almaktadır.

Kullanılan beceri ve prosedürler

Endüstriyel Psikologlar, psikoloji alanındaki araştırmaların tasarlanması, yürütülmesi ve yorumlanmasında uzmanlığa sahip olan ve bulgularını örgütlü çalışma bağlamında insani ve örgütsel sorunların ele alınmasına yardımcı olmak için uygulayan bilim insanı ve uygulayıcılarıdır. Ayrıca;

 • Eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını belirleme
 • İş ve iş hayatı kalitesini tasarlamak ve optimize etmek
 • Eğitim programlarını formüle etmek, uygulamak ve etkinliklerini değerlendirmek
 • Çalışana koçluk yapmak
 • Bireylerin ve kuruluşların performansını değerlendirmek için kriterler geliştirmek ve tüketici tercihlerini, müşteri memnuniyetini ve pazar stratejilerini değerlenmek gibi konularda yardımcı olurlar.

Endüstriyel Psikolojinin İşyerindeki Rolü

Endüstri psikologları, bir kuruluşun insan kaynakları departmanıyla birlikte çalışarak çalışanların çalışma ortamındaki davranışlarını gözlemler, kurumsal iş akışlarını ve uygulamaları değerlendirir ve iyileştirme fırsatlarını belirler. Aşağıdakiler endüstriyel psikolojinin ana konu alanlarını oluşturmaktadır;

İşe alım

Endüstri psikologları, işe alım süreçlerinin geliştirilmesi ve personel seçiminde insan kaynakları departmanına yardımcı olurlar. Bu süreç iş ilanlarının geliştirilmesini, temel niteliklerin tanımlanmasını ve seçim değerlendirmelerinin geliştirilmesini içerir.

Çalışan eğitimi ve gelişimi

Endüstri psikologları, belirli bir işi etkin bir şekilde gerçekleştirmek için gerekli beceri ve yeteneklerin belirlendiği iş analizleri gerçekleştirir. Bu analizlerden elde edilen bilgi ve içgörüler, çalışanların beceri geliştirme ve eğitim programlarını geliştirmek ve değerlendirmek için kullanılır.

Çalışan memnuniyeti ve iş hayatı

Endüstriyel psikolojinin bu alanı çalışan memnuniyeti, motivasyonu, sağlığı, güvenliği ve refahı ile ilgilenir. Bu bağlamda endüstri psikoloğunun rolü, çalışanların işteki refah ve mutluluğunu değerlendirmek ve çalışma ortamını iyileştirmenin yollarını bulmak ve gerekirse iş-yaşam dengesi programları uygulamaktır.

Performans yönetimi

Endüstri psikologları, performans değerlendirmeleri geliştirerek ve yürüterek, beceri eksikliklerini belirleyerek ve geri bildirim ve öneriler sunarak çalışan performansının ölçülmesi ve yönetilmesi konusunda kuruluşlara yardımcı olurlar. Bu değerlendirmelerden elde edilen bilgiler genellikle ücretlendirme ve terfilerle ilgili kararları bilgilendirmek için kullanılır.

Organizasyonel gelişim ve yönetim

Endüstriyel psikolojinin bu alanı, örgütsel yapı ve performans ile ilgilidir. Bir kuruluş, kuruluşun ne kadar verimli, üretken ve karlı olduğunu belirlemek ve kurum kültürü ve kuruluş içindeki yapısal değişikliklerle ilgili konularda yardımcı olmak için bir endüstri psikoloğu ile çalışabilir.

İşyerinde Endüstri Psikolojisi Uygulamanın Faydaları

 • Geliştirilmiş işe alım stratejisi ve yöntemleri
 • Etkin personel seçimi
 • Çalışan verimliliğinde artış
 • Daha yüksek iş tatmini seviyeleri
 • Daha iyi bir çalışma ortamı
 • İş-yaşam dengesi
 • Daha fazla işyeri işbirliği

İşverenler İşyerinde Endüstriyel Psikolojiyi Nasıl Uygulayabilir?

İşverenler, işyerindeki belirli sorunları veya konuları ele almalarına, sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmalarına ve sürdürmelerine, ayrıca çalışanlar ile kurumsal performansı optimize etmelerine yardımcı olmak için bir endüstriyel psikologdan hizmet alabilirler. Çoğu orta ila büyük ölçekli kuruluş için kurum içi bir psikolog tavsiye edilirken, beş ila 10 çalışanı olan küçük işletmeler genellikle tam zamanlı bir endüstriyel psikoloğu garanti etmez ve bir danışmanla daha iyi hizmet alırlar.

İşverenler, kadrolu bir endüstriyel psikoloğun yokluğunda endüstriyel psikoloji ilkelerinden faydalanabilir ve bunları kurumlarında uygulayabilirken, çalışan değerlendirmelerini yürütmek, analiz etmek ve geri bildirim sunmak için profesyonel bir danışmanla çalışılmalıdır.

Endüstriyel psikoloji ile ne kastedilmektedir?

Endüstriyel psikoloji, psikolojik teori ve ilkelerin işyeri ortamlarına uygulanması pratiğini ifade eder. Endüstri psikologları, işyerindeki insan davranışlarını ve etkileşimlerini gözlemler, değerlendirir, insan ve organizasyon verimliliğini artırmak için rehberlik ve öneriler sunar.

Endüstriyel psikoloji neden önemlidir?

Endüstriyel psikoloji, elverişli bir çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesinde, insan ve organizasyon verimliliğinin optimize edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Temel faydalar arasında daha iyi çalışanlar arası işbirliği, daha yüksek iş tatmini ve artan üretkenlik yer almaktadır.

Endüstriyel psikolojinin kapsamı nedir?

Endüstriyel psikoloji, insanları ve onların iş yerindeki etkileşimlerini yönetmenin her yönünü kapsar. Ana alanlar şunları içerir:

 • İşe alım
 • Çalışan eğitimi ve gelişimi
 • Çalışan memnuniyeti ve iş hayatı
 • Performans yönetimi
 • Organizasyonel gelişim ve yönetim

Endüstriyel psikolojinin bir kuruluşa faydaları nelerdir?

 • İyileştirilmiş işe alım uygulamaları
 • Etkin personel seçimi
 • Çalışan verimliliğinde artış
 • Daha yüksek iş tatmini seviyeleri
 • Daha iyi bir çalışma ortamı
 • İş-yaşam dengesi
 • Daha fazla işyeri iş birliği

Yazılarla ilgili yorumlarınız için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.